Другие журналы на сайте ИНТЕЛРОС

Журнальный клуб Интелрос » Альманах "Русский мир и Латвия" » №32, 2013

Kopsavilkums

Lai rupetos par krievu kulturas un izglitibas saglabasanu, krievu inteligence 1921.gada 16.oktobri Riga nodibinaja Krievu universitates kursus (turpmak - KUK). 1930. gada KUK pardeveja par Krievu universitates zinatnu institutu (turpmak - KUZI). Saja macibu iestade tika izveidotas tris fakultates: juridiska, vestures un filologijas, komercijas un ekonomikas, ka ari pedagogiska nodala. Iestade stradaja tadi pazistami pasniedzeji ka profesors K. Arabazins (lidz navei bija KUK rektors), V. Sinaiskis, R. Vipers, B. Brezgo, P. Mines, K. Balodis, privatdocents T. Celms, lektori K. Cakste, Z. Maurina un citi.

XX gs. 20-jos un 30. gadu sakuma tiesiskie apstakli, kuros stradaja iestade, bija samera labveligi. Valsti pastaveja nacionalo minoritasu izglitibas autonomija. Neskatoties uz to, ka izglitibas dokumentus, kurus sanema KUK (KUZI) absolventi, nebija iespejams pielidzinat Latvijas Universitates diplomam, daudzi krievi un krievu valoda runajosie Latvijas iedzivotaji, kuri zinaja latviesu valodu nepietiekama limeni, velejas macities dzimtaja valoda un vareja iegut izglitibu. Pa visu iestades darbibas laiku kopuma KUK (KUZI) macijas ap 1000 klausitaju.

Архив журнала
№34, 2013№33, 2013№32, 2013№31, 2013№30, 2012№29, 2012№28, 2012№27, 2011№26, 2011№25, 2011№24, 2011№23, 2010№22, 2010
Поддержите нас
Журналы клуба